helpen

HULP NODIG?

ONS SERVICETEAM STAAT TOT UW DIENST:

Tel: +31 (085) 500 9988
Fax:+31 (085) 500 1001
Email:info@joist.nl

Impressum

 

Joist GmbH

Frauenberger Straße 170
Euskirchen 53879

Duitsland

Beheer: Alexander Joist
Christian Joist
Gregor Koll

Contact

Telefoon: +31 (0) 85 – 500 9988
Telefax: +31 (0) 85 – 500 1001
Email: info@joist.nl

Registerinschrijving

JOIST GmbH staat in het handelsregister ingeschreven
Registratie Kamer: Kantongerecht Bonn
Registratienummer: HRB Bonn 12162

BTW-Id

BTW-nummer volgens §27a BTW Tax Act.
DE 813 565 257

verantwoordelijk voor de inhoud volgens§55 paragraaf 2 RStV.

Christian Joist
Frauenberger Straße 170
53879 Euskirchen
Duitsland

Afwijzing van verantwoordelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze website werdt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecreëerd.
Voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud kunnen wij geen waarborg geven. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk overeenkomstig met § 7.1 van TMG (“Telemediawet” v/d Bondsrepubliek Duitsland) voor de eigen inhoud op deze pagina’s onder de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverleners evenwel niet verplicht om me de verstrekte of opgeslagen informatie te controleren of onderzoek te doen na omstandigheden die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van von informatie volgens de algemene wetten blijven hiervan onaangetast. Aansprakelijkheit met betrekking tot hier over is echter alleen maar vanaf de tijdstip van de kennis van een specifieke inbreuk mogelijk. Na bekennd worden van dergelijke overtredingen zullen we de repective inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor weblinks
Het aanbod op onze website bevat weblinks naar externe websites van derden waarob wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we voor deze vremde inhoud ook geen waarborg geven. Voor de inhoud van gelinkte pagina’s is altijd de aanbieder of exploitant van de desbetreffende pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden vooraf het koppelen gecontroleerd mogelijke schendingen van de wet.Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet aanwezig. Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onredelijk zonder concrete bewijzen van een overtreding. Na bekennd worden van overtredingen zullen we de repective links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de website exploitanten inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding of enige vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor prive, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site is gemaakt door de exploitant, zijn de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u zich bewust worden van schending van het auteursrecht, vragen wij voor een hint. Na bekennd worden van schendingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacybeleid
Het gebruik van onze website is over het algemeen zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk.Als op onze website persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) gevraagd worden gebeurt dit zover mogelijk steeds op vrijwillige basis.Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toesteming niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen erop dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen ontstaan. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de in Duitsland wetelijk geldige verplichting voor het “Impressum” gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.